A horgásztavak száma 6 nagy tó + 2 kicsi, amely téli horgászatra is alkalmas. A komplexum területe közel 50 Hektár.

Az 51-es főúton Bugyi irányába fordulva az 5202-es úton haladva mint egy 5 percnyi utazás után a Rukkel tó után jobbra fordulva érkezünk meg a tavakhoz.

A tórendszer kedveltségét megalapozzák az átlagostól sok esetben sokkal nagyobb halak. Nálunk nem ritkák a 10 kg-n felüli pontyok, a 20, vagy akár 50 kg feletti harcsák (de rendelkezünk 100 kg. Körüli harcsákkal is). Nagyon sok rekordlistás süllőnk, csukánk, keszegünk, kárászunk van. Fogtak már nálunk 6 kg feletti pisztrángot, 18 kg feletti afrikai harcsát, 3,65 kg-s compót, 4 kg feletti dévérkeszeget, 9 kg feletti balint.

Folyamatos telepítéssel biztosítjuk a mindenkori rendkívüli halbőséget, melyet lehetővé tesz a megfelelő vízmélységet biztosító tórendszer.

A tórendszer mindig is a horgászok kedvenc célpontja volt!
Biztosak vagyunk benne, hogy minden idelátogató sporttársunk megtalálja itt a számítását. Célunk, hogy a hozzánk látogatók felejthetetlen élményekben és fogásokban, gazdag és zavartalan kikapcsolódásban részesüljenek! Enne érdekében a tórendszer nagyszerű adottságait figyelembe véve próbáljuk a hozzánk látogató horgászok igényeit maradéktalanul kielégíteni.
A tó minden nap várja vendégeit! Nem csak a felnőtt horgászoknak szeretnénk új lehetőségeket és zavartalan kikapcsolódást nyújtani, hanem a gyermekekre gondolva az Ő számukra felnőtt kísérete mellett INGYENESSÉ tettük a horgászatot. Az ifjúsági horgászok pedig félnapos jegy megváltásával horgászhatnak egész nap. Mindezek mellet díjmentessé tettük a gépkocsik behajtását és a horgászokkal érkező kísérők belépését is. Lehetővé tettük a csónak használatot és az etető hajók alkalmazását.
Olyan új szemléletet és koncepciót kívánunk nyújtani a hozzánk ellátogatóknak, hogy élményekkel tele horgásznapok után újra örömmel térjenek vissza hozzánk.
Ennek érdekében a tavainkon kamera rendszer, halászati őri és biztonsági szolgálat biztosítja vendégeink teljes körű kikapcsolódásának zavartalanságát.
A büfé új nyitva tartással várja vendégeit! Nem csak frissítőt vagy a meleg napokon egy jó hideg sört, hanem ezen túl a horgászathoz szükséges aprócikkeket, csalikat is beszerezhetünk itt.
Célunk, hogy a „MOBY” mindennapi rohanó világunkban a gondtalan kikapcsolódás és pihenés szigete legyen.

A Horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések
1. Jelen Horgászrend a Moby-Dick Kft. kezelésében lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy a halgazdálkodási vízterület partjának minősülő területen horgászatot folytató vagy ott horgászkészséggel tartózkodó személyekre terjed ki.
2. A Horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013.(XII. 29.) VM rendelet (Vhr.), valamint a Magyar Országos Horgászszövetség Országos horgászrendjében foglaltak irányadók. A Horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint kell értelmezni.
3. A Horgászrendben foglalt előírások megsértése, a területi jegy részét képez, helyi fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi jegy bevonásra kerül.
4. A területi jegy megváltásával a horgász a Horgászrend szabályait, valamint a területi jegyen szereplő egyéb rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászat szabályainak megsértése esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel készülhessen. A tórendszeren ipari kamera rendszer üzemel!
5. A Moby-Dick Kft. fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a Horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a területi jegyen és a Moby-Dick Kft. honlapján és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) közzé tesz. Amennyiben a Horgászrendben és a kiváltott területi jegyen szereplő szabályozás egymással ellentétes, a kiváltott területi jegyen feltüntetett rendelkezést kell irányadónak tekinteni.
6. A Moby-Dick Kft.-t a kezelésében lévő vízterületen horgászat közben vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.
A Moby-Dick kft által kiadott területi engedélyek
7. A Moby-Dick Kft. kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen horgászni, illetőleg a vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel tartózkodni csak a Moby-Dick Kft. által kiadott érvényes területi jegy és a horgászathoz a jogszabályok által előírt más szükséges dokumentumok birtokában lehet. A halászati őrök felszólítására ezen dokumentumokat a horgász köteles ellenőrzés céljából átadni.
8. A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig az adott tóra érvényes.
9. A Moby-Dick Kft. által kiadott területi jegyek fajtái:
– az engedélyt kiváltó horgász életkora szerint: teljes jogú (felnőtt), kedvezményes ifjúságivagy gyermek,
– az érvényesség ideje szerint: félnapi, napi, éjszakai, 24 órás, éves.
10. A területi jegyek árai a 9. pontban foglaltak alapján különböznek. Elveszett engedély pótlása csak újbóli megvásárlásával lehetséges.
A horgászat általános szabályai
11. Szemetes helyen horgászni tilos. A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes zsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve tárolni és azt a horgászat befejeztével a területen elhelyezett hulladéktárolókba helyezni. Cigarettacsikkeket eldobálni tilos!
12. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, tördelése, gyérítése tilos.
13. Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a Moby-Dick Kft. vagy az általa engedélyezett verseny szervezőjének rendelkezése szerinti helyek szabadon hagyása, illetve átadása kötelező. A versenyek előtt a Moby-Dick Kft. az érintett vízterület egyes szakaszain általános horgászati tilalmat rendelhet el.  14. A horgász köteles magánál tartani golyóstollat, halmatracot melyek meglétét a halőr ellenőrizheti. Az úgynevezett bojlis illetve nagyhalas tavakon pontybölcső használata, nagyméretű merítő szák és sebfertőtlenítő kötelező.
15. A kifogott hal el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, állatok takarmányozására nem használható.
16. A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében napi 5 kilógrammnál több etetőanyag bejuttatása tilos.
17. Foglalt hely létesítése nem engedélyezett. Az etetés jelzésére csak dőlő bója alkalmazható, a jelöléseket a horgászat befejeztével el kell távolítani.
18. A csónakból horgászni és benzinmotoros csónakot használni tilos.
19. A Moby-Dick horgásztavon a lékhorgászat tilos.
20. A behordás csak etetőhajóval és csónakkal engedélyezett. A behordás gumimatracon, úszva, stb. tilos.
21. A horgászhelyet sötétedés után kötelező jól látható módon megvilágítani.
22. A horgász a bevetett horgászeszköztől csak úgy távolodhat el, hogy kapás esetén arra reagálhasson. A bevetett horgászeszköz őrzését, felügyeletét másra bízni tilos.
23. Haltartóban tárolni csak a helyben kifogott halat lehet. A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve kell tartani, vízparton halat tisztítani nem lehet. (darabolás, filézés tilos) Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani. A haltartó szákba helyezett halat cserélni tilos!
24. Távozáskor a csomagokat és a gépjárművet a halőr felszólítására köteles bemutatni (a halak eltulajdonítása és arra való kísérlet bűntető feljelentést von maga után).
25. A vízterületen horgászni csak saját felelősségre lehet.
Horgászati és fogási tilalmak, a méret- és mennyiségi korlátozások helyi szabályai
26. Az őshonos halállomány védelmében – a Vhr. szerint nem fogható őshonos halfajokon kívül – egész évben tilos megtartani az alábbi halfajokhoz tartozó egyedeket:
a) compó
b) kősüllő
27.  A kifogott invazív halakat a vízbe visszahelyezni tilos, azokat amennyiben  a horgász nem kívánja megtartani, távozáskor a személyzet részére át kell adni. Ezen halfajok csalihalként csak akkor alkalmazhatóak, ha azokat a Moby-Dick Horgásztavon fogták.
28. Négy kilógramm egyedsúlyúnál nagyobb ponty kifogása tilos.
29. A tórendszeren pontymatrac használata kötelező! Nagyhalas tavunkon pontybölcső vagy magfelelő mínőségű (nagyméretű) ponymatrac, nagyméretű ugynevezett bojlis merírtőháló és sebfertőtlenítő alkalmazása kötelező!
30. Nagyhalas tavunkon és a versenytavainkon horgászkészségenként egy darab horog alkalmazható, csak “elhagyos” késség megengedett, azaz a szerelékek (kosár,olóm stb.) megütköztetése forgókapoccsal, ütközővel, karabinerrel vagy bármilyen formában tilos. Továbbá ezeken a tavakon fonott dobóelőke használata tilos!